Waaromanyoption

Anyoption is de meest vertrouwde handelaar in binaire opties in Nederland en ter wereld. Als oudstehandelaar in binaire optieshebben we de tijd gehad om onze rekenmethodes, platform, hulpmiddelen en informatie te perfectioneren! Als grootste handelaar in binaire opties ter wereld, beschikken wij over het vermogen om ervoor te zorgen dat u betaald wordt!

 

 • Binaire Opties
 • OPTION+
 • One Touch
 • Binary 0-100
 • BINARY OPTIONS

  Binary options are an exciting way of investing in the financial markets. They are also known as digital options or Fixed Return Options (FROs). A binary option is the right to buy (or sell) an underlying asset (stock, commodity, index, or currency pair) at a fixed price, within a specified time frame. Most of our traders usually opt for hourly options meaning their option will expire by the end of the hour. You can also choose options that expire at the end of the day, week or month.

 • Option Plus

  Option+ is a unique trading arena where you can buy an option with a fixed expiry time, but at any given moment you can sell it back to anyoption™, whether you are in the money or not - even seconds after purchasing! You can buy and sell as many options as you would like to. Alternatively you can wait for the original expiry.

 • One Touch

  The only form of trading on weekends, when markets are closed. We offer tens of One Touch options on numerous assets and different strike prices. All you have to do is predict whether a price of an asset will touch the strike price even once during the week in order for you to be in the money.

 • Binary 0-100

  Binary 0-100 is an exciting product developed by anyoption™ for dedicated traders who know how to take fast decisions. Trading 0-100 options can generate for you fantastic profits, up to 10 times of your investment, but involve high risk. Your initial position can be long (BUY) or short (SELL), and you either profit the difference between your BUY price and 100 or profit your SELL price by risking the difference between this price and 100. Read our simple guide before you trade.

Meer Opties »

Mobiel Handelen!

anyoption, overal

Handelsneller. Handelnu.

effecten

Verdiengelddankzij de prijsschommelingen van aandelen.

Valuta

Voorspel debeweging vanvalutaparen.

Basisproducten

Verhandelopties in olie, gouden andere grondstoffen

Index

Voorspel debeweging vande belangrijkste indexenwereldwijd.

Open rekening

Ontdekons platformvoor PC, mobiel oftablets

Wat zijnbinaire opties?

Binaireopties zijneen investeringmogelijkheid dieontwikkeld is omsnel winstte makenzonder de noodzaakvoor complexestrategieën of aanzienlijke kennis over de markt. In feite is het enige dat een handelaarmoet kunnen, om grotewinstente realiseren, is de richting van de beweging van de waarde vande aandelen, grondstoffen, valuta enindexen correct te voorspellen.

In tegenstelling tot alleandere vormen vaninvesteringen,bieden binaire optiesslechtstweemogelijke uitkomsten; dat is waarze hunnaam aan te danken hebben.Detweeuitkomsten staanbekend als eenaflopende handel in"Winst" of "Verlies". Wanneereenhandeleindigt als Winst, dan zal de ondernemereenrendementtot zelfs 80% kunnen verdienen.Wanneer dehandeluitdraait op Verlies, danwordtde optienutteloosenverliest de handelaarz’n kapitaalinvesteringen.

Bij het handelen in binaire opties kopen de handelaren niet de aandelen van een specifiek product zoals bij het investeren in de aandelenmarkt. In plaats daarvan voorspellenhandelaren in binaire opties simpelweg de beweging van de waarde van het product op een breed scala aan financiële markten. Dit geeft handelaren in binaire opties de mogelijkheid om hoge inkomens te realiseren in een snel veranderende omgeving.

Meer Opties »

Hoeverhandel jebinaire opties?

Handelen inbinaire optiesgaateenvoudig in3stappen

Stap #1: Kies een product -Bij de handelin binaire optiesmoet ude bewegingvan de waardevan een product voorspellen; ubegint dus met het kiezen vooreen product.

Stap #2: Kies eenvervaltermijn-Dit is detijdsduurgedurende welke het product verhandeld kan worden. Bijhet verstrijken van deperiode zal deoptie vervallenmet Winst of met Verlies.

Stap #3: Kies de richting waarin uverwachten dat de waarde van het product zich beweegt-Wanneer u van mening bentdat de waardevan het productzal toenemen aanhet einde van devervaltermijn, klik dan op"Call" om eencall-optiete kopen. Wanneer u van meningbent dat de waardevan het productzal afnemenaanhet einde van devervaltermijn, dan klikt u op "Put" om eenput-optiete kopen. Wanneer de voorspellingenjuist zijn, zult u tot80% winst maken!

Handelen inbinaire optiesis echt eenvoudig; dus,waar wacht je nogop? Begin numet handelen!

Meer mogelijkheden »

Voordelen om te handelen met een Nederlandsemakelaar in binaire Opties

Er zijn tegenwoordig wereldwijdhonderdenmakelaars in binaireopties maar er zijn maar weinig Nederlandse makelaars. Erzijn verschillende redenaan te kiezen vooreen Nederlandsemakelaar in binaire opties. Dit zijn, onder andere:..

Vertrouwdeproducten-Als binaire optieshandelaar ishet jouw taakom de bewegingvan de waardes vanspecifieke producten te voorspellen. Nederlandsemakelaars in binaireopties hebben, hoogstwaarschijnlijk, meer bekende producten; dat maakt het voorspellen van de beweging eenvoudiger.

Rules &Regulations - Elk land heeft z’n eigen set van regels en voorschriften die makelaars in zowat elke financiële markt, dienen te volgen. Door te handelen via een Nederlandsemakelaar in binaire opties, weet u zeker dat uw makelaar werkt volgens de regels die gelden voor Nederlandse handelaren!

Ontvang advies over waar u moet handelen–Wanneer u handeltmeteen Nederlandsemakelaar, weet u zeker dathet nieuws ende inzichtendie de makelaar u verstrekt, van belangijk zijn voor u en accuraat zijn.

Met zoveel redenenom te kiezen voor Nederlandse handelaren in binaire opties om te kiezen voor een Nederlandsemakelaar, is het moeilijk tebegrijpen waarom men iemand anderszou kiezen.

Meer mogelijkheden »

Laatste blogberichten

Heeftu een opmerking, vraag of probleem?

Neem contact met ons opvia socialmedia, e-mail, of gewoondoor te bellen met (855) anyoption!